top of page

Mózg
nastolatka

JAK GO USPRAWNIĆ?

prof. Jerzy Vetulani

Para sportowców robi pięści Bump

Działania opiekunczo-wychowawcze  dla osób niepełno- 
SPRAWNYCH

ks. Przemysław Kansy

Szkoła powinna uwzględniać indywidualne możliwości i potrzeby każdego dziecka, koncentrując się na tym, jak efektywnie uczyć oraz wspierać samodzielność zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami

Jak pomóc uczniowi
przeżywającemu
ŻAŁOBĘ

ks. Grzegorz Kowalski

Utrata bliskiej osoby, wywołuje u najbliższych bez względu na wiek, głęboki kryzys emocjonalny, a co za tym idzie różne sposoby radzenia sobie ze stresem, czy dostosowaniem się do tej jakże trudnej, nieodwracalnej sytuacji. Żałoba, jako stan spowodowany śmiercią kogoś z bliskiego otoczenia, jest przeżywany przez każdego inaczej, dlatego jej nasilenie, jak i czas trwania są bardzo różne. Cechuje się zarówno wieloetapowością jak i tym, że jest procesem przebiegającym w sposób falowy, tzn. występują zmienne nasilenia się doznawanego cierpienia związanego z utratą kogoś bliskiego. 

Statua anioła
stworzenie człowieka

Człowiek w teologii
 
STWORZENIA

ks. Łukasz Nowak

Perspektywa biblijnego objawienia nakazuje nam spoglądać na świat, jako kres Bożego działania w odniesieniu do posłannictwa Jezusa Chrystusa.  W Nowym Testamencie objawienie ukazuje nam Boga, Stwórcę świata, który jest tożsamy z Ojcem Jezusa Chrystusa, a stworzenie ma swe „chrystologiczne jądro; jego początek i kres znajdują swe źródło i ukierunkowane w darze Przymierza, zawartego w Paschalnym wydarzeniu Jezusa Chrystusa”.

Wychowanie religijne w pedagogice 
MARII MONTESSORI

Joanna Michalska

Maria Montessori uważała , że nic nie dzieje się przypadkiem, że każdy element ma swoją funkcję i miejsce we wszechświecie jak również każdy dąży do harmonii. Twierdziła, że każdy człowiek ma pewną rolę do odegrania i żadna misja nie jest ważniejsza od innej. Mówiła o powołaniu „obowiązku realizowania się w harmonii ze wszystkim i w swojej służbie”.

Kindergarten
bottom of page